Klachten

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dat betreuren wij zeer. Wij gaan graag met u in gesprek om uw bezwaar weg te nemen. Lukt dit ons niet samen, volg dan onderstaande procedure om uw klacht bij ons in te dienen.

Klachten kunnen ingediend worden bij:

Ayuda Bewind
Postbus 41
3769 ZG Soesterberg

Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld. Wij stellen een onderzoek in, formuleren de klacht zo nodig nader, horen de klant en trachten de klacht door bemiddeling op te lossen en delen dit schriftelijk mede aan de klant. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.