bewindvoering Soesterberg

Bewindvoering

Bewindvoering stap voor stap

Aanmelden

Zowel betrokkene, hulpverlener of familielid kan de aanmelding bij Ayuda Bewind doen. Degene voor wie bewindvoering wordt aangevraagd moet 18 jaar of ouder zijn en een vast inkomen hebben, bijvoorbeeld loon of een uitkering. Op verzoek kan tevens ook op locatie een voorlichting worden gegeven over bewindvoering en actuele thema’s die hierop betrekking hebben. Als bewindvoerder zijn we werkzaam in de omgeving Utrecht, Bilthoven, Zeist, Driebergen en Amersfoort.

Kennismaking

De bewindvoerder heeft telefonisch of per mail contact met degene voor wie bewindvoering wordt aangevraagd, hulpverlener of familielid. In de kennismaking zal worden bekeken of u mogelijk in aanmerking kan komen voor bewindvoering.

Intake gesprek

Als vervolg op de kennismaking, zal de bewindvoerder een intake plannen. De intake zal op de locatie plaatsvinden waar degene voor wie bewindvoering wordt aangevraagd woonachtig is of langdurig verblijft. In dit gesprek zijn de hulpverlener en/of familielid welkom. Om het bewind goed uit te voeren moeten we een compleet overzicht krijgen van de persoonlijke en financiële situatie. Wij nemen de financiën door en we maken heldere afspraken over onze dienstverlening. Wanneer er later iets gewijzigd moet worden in het budgetplan moet dit direct aan ons worden doorgegeven. Als het klikt tussen de klant en de bewindvoerder dan gaan we door met stap 4.

Verzoek tot onderbewindstelling

Op verzoek van de indiener benoemd de kantonrechter een bewindvoerder deze is verantwoordelijk voor het beheer van diens inkomen en vermogen. De volgende personen kunnen het verzoekschrift indienen:

  • betrokkene zelf;
  • echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel;
  • familie tot de vierde graad;
  • voogd, curator of mentor;
  • officier van justitie wanneer geen van bovenstaande personen een verzoek kunnen of willen indienen;
  • directeur van de instelling waar cliënt verblijft.

Zie het formulier Verzoek tot bewind.

De praktijk van beschermingsbewind

Dit verdelen we onder in:

  • taken van de bewindvoerder;
  • controle op de bewindvoerder;
  • beëindiging bewindvoering;
  • kosten bewindvoering.

Hieronder kunt u meer lezen hierover.

De praktijk van beschermingsbewind