Ayuda Bewind Soesterberg

Ayuda Bewind

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een door de rechtbank uitgesproken maatregel. De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde te brengen, te beheren en te beschermen. De oorzaak kan zijn dat een oudere cliënt permanent of tijdelijk de eigen administratie zelf niet (meer) wil en kan verzorgen.

Voor wie

Ayuda Bewind behartigt de financiële belangen van ouderen die dat vanwege hun lichamelijke, psychische of sociale omstandigheden zelf niet meer kunnen. Bijvoorbeeld ouderen met dementie of met een tijdelijke aandoening mogelijk door een hersenbloeding, verstandelijk beperkten, verslaafden of psychiatrische patiënten. Aanvragers moeten 18 jaar of ouder zijn en een vast inkomen hebben.

Onze dienstverlening

Tot het takenpakket van een beschermings- bewindvoerder behoort onder andere het optimaliseren van uw inkomen. Wij controleren of iemand wel krijgt waar hij of zij recht op heeft waaronder sociale voorzieningen of wettelijke regelingen. Verder verzorgen wij de belastingaangifte, doen wij verzoeken tot kwijtschelding en declareren wij gemaakte zorgkosten. We zien er op toe dat er een balans is tussen inkomsten en uitgaven zodat het vermogen beschermd blijft.

Werkwijze

Onze werkwijze is persoonlijk en modern. We maken gebruik van de best beschikbare digitale middelen om de administratie en het geld van onze cliënten veilig en efficiënt te beheren.

Werkgebied

Als bewindvoerder zijn we met name werkzaam in de omgeving Utrecht, Bilthoven, Zeist, Driebergen en Amersfoort. Vanwege de reistijden voor huisbezoeken en zittingen bij de Rechtbank hebben wij ons beperkt tot inwoners van gemeenten die behoren tot het arrondissement Rechtbank Midden-Nederland.

Visie

Het is niet voor iedereen mogelijk om zelfstandig te functioneren in onze samenleving. Het begrijpen van alle regels en goed beheren van de financiën lukt niet iedereen. Hierdoor ontstaan vaak financiële problemen. Met de juiste hulp en advies kunnen deze problemen worden opgelost.

Missie

Met onze diensten willen wij iedereen helpen die niet op eigen kracht zijn financiën kan regelen. Zodat zij zonder zorgen over de financiën door het leven kunnen gaan. Wij doen dit door efficiënt en transparant te werken in samenwerking met onze klanten. Hierbij geven we persoonlijke aandacht, zijn betrokken en willen de zelfredzaamheid van onze klanten vergroten.

Geen zorgen

Ayuda Bewind staat er voor om te zorgen dat onze klanten zich weer bezighouden met zaken die zij echt interesseren en niet langer ’s nachts wakker liggen vanwege uw geldzaken.

Ayuda betekent in het Spaans hulp

  • Wees niet bang om hulp te vragen het betekent dat je groeit.
  • Soms moet je gewoon even over jezelf heen stappen en de reikende hand aannemen, omdat dat gewoon het beste is… hulp aannemen is geen schande!
  • Vraag hulp als je dat nodig hebt. Reken op hulp durf kwetsbaar te zijn. Aanvaard hulp als men het aanbiedt. Accepteer hulp schaam je er niet voor. Geef mensen de kans om je te helpen. Niemand kan alles alleen!
  • Als je iets goed ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet bied dan je hulp aan. – Nelson Mandela

Maak een afspraak

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met onze bewindvoerder door onderstaand formulier in te vullen.