budgetbeheer Soesterberg

Budgetbeheer

Het verschil

Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen u en Ayuda Bewind. Uiteraard zijn alle aspecten bespreekbaar wat voor u de beste oplossing is. De hoofdtaken van budgetbeheer is dat de financiële administratie door ons wordt verzorgt.

Taken van budgetbeheer bestaan onder andere uit:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • opstellen van een huishoudelijk budget;
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen;
 • wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen;
 • openen van bankrekening(en);
 • aanvraag huursubsidie;
 • aanvraag kwijtschelding lokale belastingen;
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte Box 1;
 • doorbetalen van de vaste lasten;
 • het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan;
 • postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden;
 • informeren en adviseren bij juridische zaken.

Kosten budgetbeheer

Tarieven 2020 (exclusief BTW)

Intake / opstart kosten€ 500,00

Maandelijks€ 99,00

Extra per uur€ 67,80

Sluiten dossier€ 200,00

Voor een echtpaar / economische eenheid geldt een opslag van 20%