full
color
https://ayudabewind.nl/wp-content/themes/anya-installable/
https://ayudabewind.nl/
#6e8d6d
style2
06 23 52 35 62

Budgetbeheer

Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen u en Ayuda Bewind. Uiteraard zijn alle aspecten bespreekbaar wat voor u de beste oplossing is. De hoofdtaken van budgetbeheer is dat de financiële administratie door ons wordt verzorgt.

Taken van budgetbeheer bestaan onder andere uit:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • opstellen van een huishoudelijk budget;
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen;
 • wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen;
 • openen van bankrekening(en);
 • aanvraag huursubsidie;
 • aanvraag kwijtschelding lokale belastingen;
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte Box 1;
 • doorbetalen van de vaste lasten;
 • het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan;
 • postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden;
 • informeren en adviseren bij juridische zaken.
Kosten budgetbeheer

Tarieven 2020 (exclusief BTW)
Intake / opstart kosten

€500,-Maandelijks

€99,-Extra per uur

€67,80Sluiten dossier

€200,-

Voor een echtpaar / economische eenheid geldt een opslag van 20%

default
Loading posts...
link_magnifier
#acb0bd
on
fadeInDown
loading
#acb0bd
off
Terug